ขายกิ่งพันธุ์ไม้ภาชนะสำหรับปลูกเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ขายกิ่งพันธุ์ไม้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

การหารายได้จากอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หากเป็นคนไม่เลือกงาน ขยันมุ่งมั่นและต้องการที่จะมีรายได้อย่างแท้จริงก็มีงานให้เลือกทำมากมายหลายอาชีพ “ขายกิ่งพันธุ์ไม้” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ แต่การขายกิ่งพันธุ์ไม้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่ผู้เขียนนำมาแนะนำในวันนี้

เป็นการขายกิ่งพันธุ์โดยใช้วิธีนำพันธุ์ไม้ใส่รถยนต์เร่ขายไปตามหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะต่างจังหวัดที่นิยมปลูกไม้ผลไว้ภายในบริเวณบ้านเพื่อให้ร่มเงาและเก็บผลผลิตทานตามช่วงฤดูกาล ซึ่งนอกจากนิยมปลูกไม้ผลแล้วยังนิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้มงคลต่างๆอีกด้วย

และขายภาชนะสำหรับปลูกเช่นสินค้าจากอำเภอด่านเกวียน

การเร่ขายพันธุ์ไม้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่น่าสน เพราะเป็นการนำกิ่งพันธุ์ไม้ไปเสนอขายถึงที่บ้านทำให้คนที่ต้องการไม่ต้องยุ่งยากเดินทางไปเลือกซื้อด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากจะต้องเสียเวลาไม่คุ้มค่ากับการเดินทางแล้วแล้วยังอาจยุ่งยากในเรื่องการขนส่งเนื่องจากพันธุ์ไม้บางชนิดมีขนาดใหญ่ การเร่ขายกิ่งพันธุ์ไม้จำเป็นที่จะต้องเลือกขายพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าหรือพื้นที่ในการเพาะปลูกอย่างเช่นเร่ขายตามหมู่บ้านต่างๆในต่างจังหวัด กิ่งพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจได้แก่กิ่งพันธุ์ประเภทไม้ผลที่ให้ผลผลิตได้เร็ว เช่น กิ่งตอน ติดตา หรือทาบกิ่ง และพันธุ์ไม้เศรษฐกิจเช่น กิ่งพันธุ์ไผ่หวาน ต้นพันธุ์ผักหวานบ้าน กล้วยไข่ กล้วยหอม ซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้หากลูกค้าให้ความสนใจและต้องการนำไปปลูกจำนวนมากก็อาจจะรับจัดหากิ่งพันธุ์ไม้ต่างๆให้ตามความต้องการของลูกค้า

ต้นมะนาว

ต้นมะนาว

ส่วนการเร่ขายพันธุ์ไม้หากเป็นในเมืองอย่างเช่นขายตามหมู่บ้านจัดสรรต้นไม้ที่นำไปขายอาจแตกต่างจากหมู่บ้านที่อยู่ในท้องถิ่นตามต่างจังหวัด เพราะพื้นที่ในการปลูกแตกต่างกัน พันธุ์ไม้ที่ได้รับความนิยมอาจเป็นดอกไม้ประดับ และไม้มงคลประเภทต่างๆ รวมถึงขายภาชนะสำหรับปลูกและของตกแต่งสวนหย่อมที่น่าสนใจอย่างเช่น เครื่องเคลือบดินเผาหรือตุ๊กตาเซรามิคแต่งสวนจากอำเภอด่านเกวียนเป็นต้น

การหารายได้ทุกประเภทไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมหรือทำเป็นชีพหลักมีรายได้รออยู่ทั้งสิ้น แต่จะประสบความสำเร็จทำแล้วมีรายได้ตามที่เราต้องการหรือเป็นงานที่ทำแล้วมีความมั่นคงทางการเงินได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความขยัน มุ่งมั่นและการมีมุมมองที่กว้างไกล หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานมองหาอาชีพ ขายกิ่งพันธุ์ไม้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้น่าสนใจที่สุดค่ะ