วิธีการปลูกส้มโอในกระถางหรือภาชนะสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน

ปลูกส้มโออาชีพเสริมทำที่บ้าน

อาชีพเสริมทำที่บ้านวันนี้datacatalog.org มีความรู้เกี่ยวกับส้มโอและวิธีการปลูกมาแนะนำค่ะ ส้มโอเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นอกจากทานเป็นผลไม้สดแล้ว

ยังนำมาประกอบอาหารเป็นเมนูของว่างอย่างเช่น ยำส้มโอ ส้มตำ หรือทำข้าวยำ เปลือกของส้มโอยังนำมาแปรรูปเป็นของหวานเช่น ส้มโอสามรส ส้มโอแช่อิ่มหรือทำไส้ขนม เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายเหมาะสำหรับปลูกไว้ขายเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านที่น่าสนใจค่ะ

วิธีปลูกส้มโอในกระถางหรือภาชนะ

การปลูกส้มโอปัจจุบันปลูกได้หลายวิธีสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากหรือไม่มีที่ว่างเปล่าเป็นของตนเองแต่สนใจการปลูกส้มโอเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านอาจใช้วิธีปลูกลงในกระถางหรือในภาชนะซึ่งได้กำลังได้รับความนิยม เพราะประหยัดพื้นที่ การควบคุมดูแลทำได้ดีและทั่วถึงทำให้ส้มโอโตเร็วและให้ผลผลิตดีและยังมีข้อดีอื่นๆอย่างเช่น สามารถควบคุมความสูงของลำต้นทำให้เก็บผลผลิตได้ง่าย ควบคุมดูแลเรื่องแมลงและวัชพืชได้ดีกว่าการปลูกลงดิน

วิธีปลูกส้มโอในกระถางหรือภาชนะ
วัสดุที่ต้องใช้
1.กระถาง ท่อปูน หรือภาชนะเหลือใช้อื่นๆที่ยังอยู่ในสภาพดี
2.ดินสำหรับปลูก 1 ส่วน
3.แกลบ 2 ส่วน
3.มูลวัว หรือมูลควาย 1 ส่วน
4.กิ่งพันธุ์ส้มโอ

ส้มโอ และวิธีการปลูกส้มโอ

ส้มโอ

วิธีปลูกส้มโอ
1.นำส่วนผสมดิน แกลบและมูลวัวผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ลงในภาชนะสำหรับปลูก
2.เมื่อปลูกกิ่งพันธุ์ลงไปแล้ว ให้คลุมภาชนะด้วยฝางข้าวเพื่อเก็บความชื้นทำให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยและยังเป็นการป้องกันวัชพืชอีกทางหนึ่ง
สำหรับคนที่สนใจปลูกส้มโอในภาชนะเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน นอกจากขายผลผลิตแล้วยังสามารถจำหน่ายส้มโอในกระถางเป็นไม้ประดับถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่นำมาจำหน่าย ทำให้มีความน่าสนใจและยังทำให้คนที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกไม้ผลมีผลไม้ไว้ทานได้ตลอดทั้งปี มีร่มเงาและทำให้บ้านมีความเป็นธรรมชาติได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติยิ่งขึ้น