การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้ภาชนะเหลือใช้ลดต้นขายอาชีพเสริมรายได้ดี

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ขายอาชีพเสริมรายได้

ผู้เขียนได้แนะนำอาชีพเสริมจากการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้มาแล้วหลายบทความ ซึ่งเป็นวิธีเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์โดยการนำหน่อกล้วยไม้นิ้วมาเพราะเลี้ยง หรือปลูกโดยการปักชำซึ่งเป็นอาชีพเสริมรายได้ดีเพราะใช้เงินลงทุนน้อยขายง่ายกำไรดีสำหรับอาชีพเสริมรายได้ดี

ที่ผู้เขียนนำมาแนะนำในวันนี้ก็ยังเป็นการขยายพันธุ์กล้วยไม้ขายเช่นเคย แต่เป็นการพัฒนาต่อยอดหรือเพิ่มมูลค่าทำให้ขายกล้วยไม้ได้ราคาดียิ่งขึ้นค่ะ

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ในภาชนะเหลือใช้ลดต้นทุนเพิ่มมูลค่า

“การขยายพันธุ์กล้วยไม้” ขายถือว่าเป็นอาชีพเสริมรายได้ดี เพราะนอกจากลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถขยายพันธุ์กล้วยไม้ขายหารายได้เสริมได้อย่างสม่ำเสมอแล้ว การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยนำเอาแขนงกล้วยไม้ที่ได้จากการปักชำ หรือนำกล้วยไม้นิ้วที่สั่งซื้อมาเพาะเลี้ยงไปต่อยอดหรือพัฒนาเพิ่มมูลค่าโดยนำไปปลูกในภาชนะหรือวัสดุเหลือใช้

อย่างเช่น ปลูกติดไว้กับตอไม้ รากไม้ ท่อนไม้มีเปลือก กระถางที่ทำจากไม้เก่า หรือปลูกในกาบมะพร้าว ในภาชนะอื่นๆที่มีการจัดรูปทรงอย่างสวยงาม เพื่อนำไปเป็นไม้ตกแต่งหรือประดับตามอาคารสถานที่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรมที่พักต่างๆเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามหรือเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับอาการสถานที่ การขยายพันธุ์กล้วยไม้หรือปลูกกล้วยไม้ในภาชนะเหลือใช้เหล่านี้ เป็นการประหยัดต้นทุนหรือประหยัดค่าใช้จ่าย

ขยายพันธุ์กล้วยไม้ขาย อาชีพเสริมรายได้ดี

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยใช้เศษวัสดุ

แต่ทำให้สินค้ามีความน่าสนใจและยังขายได้ราคา หากมีการลงทุนหรือต้องซื้อรากไม้ต่อไม้มาใช้ปลูกแทนกระถางซึ่งมีราคาถูกกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะ

อาชีพเสริมรายได้ดี มีให้เลือกทำมากมายขึ้นอยู่กับแนวคิดและมุมมองของแต่ละคน หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หากชื่นชอบการปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็สามารถหารายได้หรือหางานเสริมทำได้ไม่ยาก การเพราะพันธุ์กล้วยไม้ในภาชนะเหลือใช้อย่างเช่น ตอไม้ รากไม้ ท่อนไม้ หรือแม้แต่ปลูกในกระบอกไม้ไผ่ขายเป็นการหารายได้ที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งทุกอาชีพมีรายได้และความสำเร็จรออยู่ หากเชื่อมั่นว่าตนเองทำได้ก็อย่าลังเลที่จะลงมือทำค่ะ