เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแคทลียาขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

การเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแคทลียาขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

“กล้วยไม้แคทลียา” เป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีการนำเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นไม้ดอกไม้ประดับ จนทำให้เกิดอาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้แคทลียาขาย หรือบางคนที่มีงานประจำอยู่แล้วยังนำกล้วยไม้นิ้วซึ่งมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในขวดมาปลูกลงกระถางขาย

เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ไม่น้อยกว่ารายได้ที่ได้รับจากงานประจำ การปลูกกล้วยไม้แคทลียานอกจากปลูกไว้เพื่อเป็นไม้ประดับแล้ว หลายคนยังเพาะเลี้ยงเพื่อส่งกล้วยไม้เข้าประกวดชิงเงินรางวัลอีกด้วย ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับอย่างเช่นกล้วยไม้สกุลต่างๆ

การขยายพันธุ์กล้วยไม้แคทลียาให้ได้กล้วยไม้ที่สมบูรณ์มีดอกที่สวยงาม

กล้วยไม้แคทลียาถือว่าเป็นราชินีของกล้วยไม้และเป็นสัญลักษณ์สากลของกล้วยไม้ทั่วไป มีดอกใหญ่สีสวยงามและมีหลายชนิด บางชนิดยังมีกลิ่นหอมกล้วยไม้แคทลียาที่ออกดอกแล้ว ราคาจำหน่ายอยู่ที่กระถางละ 150-300 บาท หรือแพงกว่านั้นหากดอกใหญ่และมีสีที่สวยงาม การขยายพันธุ์กล้วยไม้แคทลียาเป็นอาชีพเสริมที่ทำได้ไม่ยาก

หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงอย่างถูกวิธีก็สามารถปลูกให้ออกดอกได้เร็วและมีสีที่สวยงามจำหน่ายได้ราคาดี ปัจจัยสำคัญในการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลแคทลียาก็คือการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะนอกจากต้นไม้ต้องการน้ำแล้ว น้ำยังเป็นตัวช่วยละลายสารอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้น

เพาะเลี้ยงกล้วยไม้แคทลียาขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

กล้วยไม้สกุลแคทลียา

รวมถึงการให้สารอาหารหรือปุ๋ยซึ่งต้องศึกษาให้รู้ว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไร เช่น ปุ๋ยสำหรับบำรุงต้น บำรุงใบ เร่งการออกดอกและการรักษาโรค ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่การเกิดเชื้อราต่างๆ ส่วนแมลงที่มากัดกินใบก็สามารถใช้ยาฆ่าแมลงที่หมักใช้เองอย่างเช่นน้ำหมักจากใบสะเดา เพราะนอกจากราคาถูกแล้วยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลแคทยาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนทำโรงเรือนในการเพาะเลี้ยงเพียงนำกระถางไปแขวนไว้ในที่ซึ่งมีร่มเงา หรือใต้ร่มไม้ที่แสงแดดไม่แรงมาก หมั่นบำรุงรักษาและเพาะเลี้ยงให้ลำต้นสมบูรณ์ แล้วจึงให้ปุ๋ยสูตรเร่งดอกการบำรุงไปตามลำดับขั้นตอนจะทำให้ได้กล้วยไม้แคทลียาที่สมบูรณ์มีดอกที่สวยงาม ซึ่งนอกจากขายได้ราคาดีแล้วยังสามารถนำไปประกอดเพื่อชิงเงินรางวัลได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ