วิธีปลูกกล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีปักชำทำขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ดี

กล้วยไม้สกุลหวายเป็นที่ต้องของตลาดเหมาะขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ดี

กล้วยไม้เป็นไม้ดอกที่สวยงาม แม้ในช่วงไม่มีดอกก็ยังเป็นไม้ประดับที่ให้ความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกง่ายดูแลรักษาไม่ยากโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวาย หากนำมาเพาะพันธุ์ขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ดี เนื่องจากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นที่ต้องการของตลาด

ราคาถูกและยังมีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อไปปลูก สำหรับคนที่รักและชื่นชอบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหากต้องการอาชีพเสริมรายได้ดี ผู้เขียนมีวิธีปลูกกล้วยไม้สกุลหวายมาแนะนำค่ะ

วิธีปลูกกล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีปักชำขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ดี

การปลูกกล้วยไม้สกุลหวายเหมาะสำหรับปลูกขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ดีเนื่องจากเป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ผู้เขียนเคยแนะนำให้ปลูกกล้วยไม้นิ้วซึ่งเป็นกล้วยไม้สกุลหวายขายเป็นอาชีพเสริมมาแล้ว แต่ในบทความนี้เป็นการแนะนำการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีปักชำ ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายอยู่บ้างแล้ว หรือหากต้องการปลูกเป็นอาชีพเสริมก็สามารถซื้อกล้วยไม้มาเพาะเลี้ยงไว้เพื่อนำมาปักชำขายก็ได้เช่นกัน ซึ่งการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีปักชำสามารถทำได้ทุกสายพันธุ์รวมถึงพันธุ์ที่มีราคาแพงๆอย่างเช่น เอื้องผึ้ง เอื้องคำ แววมยุรา ฯลฯ

วิธีปลูกกล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีปักชำ
วัสดุอุปกรณ์
1.กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
2.ปูนแดงหรือปูนกินหมาก
3.กาบมะพร้าวแช่น้ำ
4.กระถางสำหรับปลูกกล้วยไม้

การปลูกกล้วยไม้หวาย อาชีพเสริมรายได้ดี

กล้วยไม้สกุลหวาย

วิธีปักชำ
1.ตัดแขนงกล้วยไม้แก่ที่ใบหลุดร่วง หรือตัดแยกแขนงกล้วยไม้ที่แตกหน่ออัดกันแน่นอยู่ในกระถางออกมาแล้วนำปูนแดงมาทาบริเวณรอยแผลที่ตัดทิ้งไว้จนปูนแห้ง
2.นำกาบมะพร้าวที่แช่น้ำไว้มาหุ้มบริเวณโคนที่ทาปูนแดงเอาไว้ ใช้เชือกมัดให้แน่น
3.จากนั้นนำแขนงกล้วยไม้แก่ที่หุ้มด้วยกาบมะพร้าวไปปักชำลงในกระถางที่เตรียมไว้ หากกระถางกว้างหรือใหญ่เกินไปให้นำกาบมะพร้าวแช่น้ำอัดเสริมให้แน่น
4.รดน้ำให้มีความชื้นสม่ำเสมอ ไม่นานแขนงกล้วยไม้แก่ที่ปักชำไว้ก็จะแตกตาและเติบโตเป็นแขนงใหม่ออกมาสามารถตัดไปปลูกลงกระถางเพาะเลี้ยงต่อไปได้อีก

การปลูกกล้วยไม้ขายด้วยวิธีปักชำเป็นอาชีพเสริมรายได้ดี เพราะลงทุนเพียงครั้งเดียวและหมั่นบำรุงรักษากล้วยไม้ที่ปลูกไว้ไม่นานก็สามารถแยกแขนงมาปักชำเพื่อเพาะขายได้ ทราบวิธีกันแล้วขอให้มีความสุขและสนุกกับการเพาะกล้วยไม้ขายนะค่ะ